lunes, 5 de mayo de 2014

TODO SE TRANSFORMA SAN CLODIO TAMÉN //06 DE MAIO DO 2014//

É indubidable que todo transfórmase, cando levas anos sen pasar por un camiño tes que pensar como era anteriormente no momento que o volves a pisar, ata cambian os nomes das rúas e lugares, si volvemos aos lugares que percorremos fai anos xa, dámonos conta que é realidade.


Fai trinta e tantos anos


NO 2014Es indudable que todo se transforma, cuando llevas años sin pasar por un camino tienes que pensar como era anteriormente en el momento que lo vuelves a pisar, incluso cambian los nombres de las calles y lugares, sí volvemos a los lugares que recorrimos hace años ya, nos damos cuenta que es realidad.

sábado, 12 de abril de 2014

SAN CLODIO (LUGO) TODO SE TRANSFORMA AS NOSAS RÚAS TAMEN

Seguro que aparecerán imaxes mais antigas, pero estas sérvenos par comparar como pasados algúns anos, cústanos recoñecer os camiños que pisamos de nenos.
  

Seguro que aparecerán imágenes mas antiguas, pero estas nos sirve par comparar como pasados algunos años, nos cuesta reconocer los caminos que pisamos de niños.

viernes, 11 de abril de 2014

AS TÉCNICAS CAMBIAN SAN CLODIO (LUGO) Abril do 2014

Estamos de novo en época de pesca, na primeira foto vemos a Daniel (O Roxo) e ao Ramoné pescando nos restos da Aguada, destruída por unha riada do Sil no 1957. Hoxe en día eses muros só queda un pequeno resto, era unha técnica moi avanzada para a época que foi construída, arrastraban os trens as Locomotoras de vapor. Sempre pensamos que estas obras deberíanse conservar ,aínda que sexa como especie de museo, así nos sería mais fácil comprender que o que hoxe nos parece atrasado, foi técnica punta fai xa algúns anos.Estamos de nuevo en época de pesca, en la primera foto vemos a Daniel (O Roxo) y al Ramoné pescando en los restos de la Aguada, destruida por una riada del Sil en el 1957. Hoy en día esos muros solo queda un pequeño resto, era una técnica muy avanzada para la época que fue construida, arrastraban los trenes las Locomotoras de vapor. Siempre pensamos que estas obras se deberían conservar ,aunque sea como especie de museo, así nos sería mas fácil comprender que lo que hoy nos parece atrasado, fue técnica punta hace ya algunos años.

martes, 1 de abril de 2014

UNHA IMAXE QUE MERECE A PENA VOLVELA VER

Esta imaxe, publicada no día a feira de Xuño do 2013, recibiu algúns comentarios. Un deles, fíxo o Cao, eu chámolle a enciclopedia de San Clodio, recorda cousas que moitos xa esquecemos. A banda que viña  á Ermida percorría todo San Clodio, recordo ver entrar aos ramistas no negocio do meu pai. Como sempre resolta pregúnta grazas ao Cao.Esta imagen, publicada en el día la feria de Junio del 2013, recibió algunos comentarios. Uno de ellos, lo hizo el Cao, yo le llamo la enciclopedia de San Clodio, recuerda cosas que muchos ya hemos olvidado. La banda que venía a la Ermida recorría todo San Clodio, recuerdo ver entrar a los ramistas en el negocio de mi padre. Como siempre resuelta la pregunta gracias al Cao.

jueves, 13 de marzo de 2014

PASO A NIVEL EN SAN CLODIO (LUGO)A man humana transforma o que nos rodea, non sempre para ben, estas dúas imaxes, xustifican as palabras. Foron tomadas cun diferenza de case corenta anos, na de arriba podemos ver o comercio do Pío coas portas abertas e as árbores na beirarrúa da rúa que actualmente chámase do ferrocarril ,na de abaixo a rúa asfaltada e moito mais ancha. Quen o vexa poderá comparar.


La mano humana transforma lo que nos rodea, no siempre para bien, estas dos imágenes, justifican las palabras. Fueron tomadas con un diferencia de casi cuarenta años, en la de arriba podemos ver el comercio del Pío  con las puertas abiertas y los árboles en la acera de la calle que actualmente se llama del ferrocarril , en la de abajo la calle asfaltada y mucho mas ancha. Quién lo vea podrá comparar.